BSC in international management (HAIM)

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Århus SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Århus Universitet
BSC in international management (HAIM)
BSC in international management (HAIM) er et internationalt studie for udenlandske såvel som danske studerende. Al undervisning foregår derfor på engelsk. Uddannelsens primære mål er at give dig redskaberne til at finde, forstå, analysere og løse problemer indenfor den internationale forretningsverden. Du vil som færdig student på BSC in international management (HAIM) være i stand til at arbejde i multinationale og internationale virksomheder. Desuden kan du med en BSC in international management (HAIM) tage dig en masters level enten i Danmark eller udlandet.

Der lægges også vægt på din personlige udvikling på uddannelsen. Derved skal du lære at kommunikere, debatere, netværke, udvise fleksibilitet og selvdisiplin, samarbejde med andre samt agere holistisk.
Studiet er meget koncentreret og det forventes at man deler sin viden med sine medstuderende løbende.

Forretningsfagene på BSC in international management (HAIM) inkluderer økonomistyring, marketing, regnskabsstyring, finansstyring, organisation, finans og investering. Ud over det vil du skulle stifte bekendtskab med redskabsfag som matematik, statistik, metode, økonomi og jura.

Du kan vælge at specialisere dig i logistik, eller marketing på uddannelsen. Løbende vil der blive lagt vægt på at du er god til at samarbejde, komunikere og dygtig til at presentere komplekst materiale.

De første to år af uddannelsen foregår i Herning, hvorefter de sidste to semestre afvikles på en udenlandsk forretningsskole eller universitet. Dette er for at give dig en bedre kulturel forståelse.

Sammenholdet studerende imellem og imellem studerende og undervisere er godt, hvilket giver et godt studiemiljø både fagligt og socialt.

Jobmuligheder

Arbejde i bogholderier, med finansiel ledelse, marketing, salg og administration med gode muligheder for at opnå lederstillinger.

Specielle adgangskrav

1. Upper secondary examination
2. HF
3. HHX
4. HTX
5. GIF

I 2008:
EngelskA
Matematik B

Fra 2009:
EngelskA
Matematik B
Historie B
Idehistorie B
Samfundsfag B
International økonomi B eller
Samtidshistorie B

Ansøgningsfrister

Sidste ansøgningsfrist er den 5. Juli.